Воєводська психоневрологічна лікарня ім. доктора Еміля Цирана

Воєводська психоневрологічна лікарня д-ра Еміля Сірана в Люблінцу спрямована на відновлення здоров'я психічно хворого пацієнта з повним дотриманням його прав, забезпечення відчуття безпеки та довіри протягом усього діагностичного та лікувального процесу.
В лікарні функціонує 10 відділень: приймальна кімната, загальнопсихіатричне відділення I з відділенням лікування афективних розладів, відділення судово-психіатрії базового рівня безпеки, II загальнопсихіатричне відділення з відділенням лікування тривожних та психосоматичних розладів, III загальнопсихіатричне відділення з відділенням терапії перших психотичних епізодів, психіатричне відділення для дітей та підлітків, реабілітаційне психіатричне відділення, алкозалежне відділення з підпалатою для жінок, судово-психіатричне відділення посиленої охорони, лікувально-психіатричний заклад.
До завдань лікарні входить: надання стаціонарних та цілодобових стаціонарних медичних послуг; надання стаціонарних та цілодобових позалікарняних медичних послуг; надання амбулаторних медичних послуг; проведення діагностичних заходів; надання фармацевтичних послуг; провадження діяльності у сфері охорони здоров’я, у тому числі профілактики захворювань, зміцнення здоров’я та санітарної освіти; участь у виконанні дидактичних та науково-дослідних завдань у зв’язку з наданням медичних послуг та зміцненням здоров’я, у тому числі впровадження нових медичних технологій та методів лікування; участь у підготовці осіб до медичної діяльності та навчанні осіб, які виконують медичні професії, на умовах, визначених окремими нормативно-правовими актами, що регулюють навчання цих осіб; оцінка стану здоров'я та тимчасової непрацездатності; проведення судово-психіатричних експертиз і спостережень за дорученнями судів і органів прокуратури; виконання окремих завдань з питань цивільного захисту, оборони та цивільного захисту за розпорядженням уповноваженого органу.
______________
The Dr Emil Siran Provincial Psychoneurological Hospital in Lublin aims to restore the health of mentally ill patients with full respect for their rights, ensuring a sense of security and trust throughout the diagnostic and treatment process.
The hospital has 10 departments: Reception area, General Psychiatric Unit I with a unit for the treatment of affective disorders, Forensic Psychiatry Unit of basic security level, General Psychiatric Unit II with a unit for the treatment of anxiety and psychosomatic disorders, III general psychiatric ward with a unit for the treatment of first psychotic episodes, a psychiatric ward for children and adolescents, a rehabilitation psychiatric ward, an alcohol dependent ward with a ward for women, a high security forensic psychiatric ward, and a psychiatric treatment facility.
The hospital's tasks include: providing inpatient and round-the-clock inpatient medical services; providing inpatient and round-the-clock outpatient medical services; providing outpatient medical services; conducting diagnostic activities; providing pharmaceutical services; carrying out activities in the field of healthcare, including disease prevention, health promotion and health education; participating in the implementation of didactic and research tasks related to the provision of medical services and health promotion, including the introduction of new medical technologies.


Click to order