Воєводський спеціалізований шпиталь в Ченстоховій

Воєводський спеціалізований шпиталь є одним з найбільших медичних закладів не тільки в Сілезії, але й в країні.

Наприкінці 2022 року кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості  становила 2148.
Кількість ліжок: 1043, Кількість палат: 41 (у всіх трьох лікарняних закладах).
У 2022 році в амбулаторіях лікарні було проліковано 44 493 пацієнти та надано 153 468 консультацій.
У відділенні діалізу проведено 20 960 діалізів.
У відділенні невідкладної допомоги лікарні надано допомогу 58 493 пацієнтам.
У 2017 році в лікарні народилася 1 651 дитина.
129 308 реабілітаційних процедур.
Консультації спеціалістів надаються в 40 лікарняних амбулаторіях. У структурі лікарні функціонує 7 діагностичних центрів та 32 лабораторії.
___________________________
  • The Voivodeship Specialist Hospital is one of the largest medical institutions not only in Silesia, but also in the country.
  • At the end of 2022, the number of full-time equivalent employees was 2148.
  • Number of beds: 1043, Number of wards: 41 (in all three hospital facilities).
  • In 2022, the hospital's outpatient clinics treated 44,493 patients and provided 153,468 consultations.
  • The dialysis department performed 20,960 dialyses.
  • The hospital's emergency department treated 58,493 patients.
  • In 2017, 1,651 children were born at the hospital.
  • 129,308 rehabilitation procedures.
  • Specialist consultations are provided in 40 hospital outpatient clinics. The hospital has 7 diagnostic centres and 32 laboratories.
Click to order