Стоматологічна клініка „Nad Kłodnicą”, Руда Шльонська

Наша практика розпочала свою терапевтичну діяльність у 1992 році. У 2012 році ми побудували з нуля нову будівлю під назвою Стоматологія "Над Клодницею".
Це відображає природний, цілісний підхід до лікування, що передбачає найменше навантаження на організм із застосуванням безпечних, малоінвазивних методів і матеріалів.
Ми допомагаємо нашим клієнтам впоратися з
- каріозні захворювання
- захворювання ясен
- відсутність зубів, в тому числі імплантатів
- естетичні дефекти
- дефектами прикусу/змикання
- скрегіт
- хрускіт у скронево-нижньощелепних суглобах
- хропіння
- болі.
______________________
Our practice started its therapeutic activities in 1992. In 2012, we built a new practice building from scratch under the name Dentistry "Nad Klodnitsa".
It reflects a natural, holistic approach to treatment, placing the least possible strain on the body with safe, minimally invasive methods and materials.
We are helping our clients to deal with:
- carious diseases
- gum disease
- missing teeth, including implants
- aesthetic defects
- occlusion/clenching defects
- grinding
- Crackling in the temporomandibular joints
- snoring
- pains.