Воєводський травматологічний шпиталь ім. доктора Януша Дааба в Пекарах- Шльонських

Незалежна державна обласна травматологічна лікарня ім. доктора Януша Дааба в Пекарах-Шльонських .
Діяльність лікарні базується на багаторічних традиціях і досвіді відмінних фахівців в галузі ортопедії та травматології опорно-рухового апарату. Враховуючи профіль лікарні, в завдання входить діагностика та лікування хворих після травм кінцівок, тазу та хребта.
В лікарні функціонують 7 відділень, серед яких відділення візуалізації, анестезіології та
інтенсивної терапії, травмато-ортопедичної хірургії та нейротравматології, травматологічно-ортопедичні, реабілітаційні.
В лікарні є сучасне, повністю обладнане відділення візуалізації. Крім того, у відділенні є лабораторія МР 1,5Т та рентгенологічна лабораторія.
В лікарні проводять ендопротезування, включаючи ревізійні ендопротези, лікування
переломів внутрішніми та зовнішніми імплантатами, артроскопічні процедури та комплексні реконструктивні процедури на нижніх та верхніх кінцівках. Також лікують пухлини кістково-суглобової та м’язової системи, первинні та вторинні пухлини кісток та інші кістково-суглобові патології.
У відділенні травмато-ортопедичної хірургії та нейротравматології лікують травми та
захворювання всього хребта у дорослих як стандартними, так і спеціалізованими
хірургічними методиками. Для стабілізації хребта використовуються сучасні імпланти,
витрати на які зараз покриває Національний фонд здоров’я.
Хворим, які госпіталізовані у відділення реабілітації, використовуються різні види
лікування: кінезотерапія, фізіотерапія, водолікування, курортологія, логопедия,
психотерапія, фармакотерапія, дієтотерапія.
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії має цілодобовий доступ до комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, УЗД та лабораторії. Має обладнання для замісної ниркової терапії, бронхоскопи, а також сучасне моніторне обладнання та новітні наркозні апарати.
При посттравматичних захворюваннях опорно-рухового апарату в лікувально-
діагностичному павільйоні розташовані відділення невідкладної допомоги та цілодобова травматологічна ортопедична амбулаторія, яка чергує в режимі 24/7.
_____________________
The Independent State Regional Trauma Hospital named after Dr Janusz Daab in Piekary
Śląskie.
The hospital's activities are based on many years of tradition and the experience of excellent specialists in the field of orthopaedics and traumatology of the musculoskeletal system. Given the hospital's profile, its tasks include is to diagnose and treat patients after injuries of the extremities, pelvis and spine.
The hospital has 7 departments, including imaging, anaesthesiology and
intensive care, trauma and orthopaedic surgery and neurotraumatology, trauma and
orthopaedic, and rehabilitation departments.
The hospital has a modern, fully equipped imaging department. In addition, the department has a 1.5T MR laboratory and an X-ray laboratory.
The hospital performs endoprosthetics, including revision endoprostheses, treatment of
fractures with internal and external implants, arthroscopic procedures and complex
reconstructive procedures on the lower and upper extremities. Tumours are also treated
of the osteoarticular and muscular system, primary and secondary bone tumours, and others bone and joint pathologies.
The Department of Trauma and Orthopaedic Surgery and Neurotraumatology treats injuries and diseases of the entire spine in adults using both standard and specialised
surgical techniques. Modern implants are used to stabilise the spine,
the costs of which are currently covered by the National Health Fund.
Patients hospitalised in the rehabilitation department receive various types of
treatment: kinesiotherapy, physiotherapy, hydrotherapy, balneology, speech therapy
psychotherapy, pharmacotherapy, and diet therapy.
The Department of Anaesthesiology and Intensive Care has round-the-clock access to computer tomography, magnetic resonance imaging, ultrasound and laboratory. It has equipment for renal replacement therapy, bronchoscopes, as well as modern monitoring equipment and the latest anaesthetic devices.
For post-traumatic diseases of the musculoskeletal system, the treatment and
diagnostic pavilion houses an emergency department and a round-the-clock
traumatology orthopaedic outpatient clinic, which is on duty 24/7.
Click to order