Спеціалізована лікарня в Забже

Лікарня була побудована в 1910 році, більше 100 років тому. Зараз у лікарні працюють наступні відділення: алергології, кардіології, проктології, гінекології, отоларингології, хірургії та невідкладної допомоги.
Особлива гордість лікарні це відділення баріатричної хірургії, Szpital Specialistyczny w Zabrze стала першим лікувальним закладом у Європі, де проводили процедури з лікування ожиріння. Тут у 1998 році, вперше в Польщі провели лапароскопічне лікування ожиріння.
_____________________
The hospital was built in 1910, more than 100 years ago. Today, the hospital has the following departments: allergy, cardiology, proctology, gynaecology, otolaryngology, surgery and emergency care.
The hospital is particularly proud of its bariatric surgery department, and Szpital Specialistyczny w Zabrze was the first hospital in Europe to perform obesity treatment procedures. In 1998, for the first time in Poland, laparoscopic treatment of obesity was performed here.