Центр педіатрії ім. Йоанна Павла II в Сосновцю

Центр педіатрії ім. Івана Павла II в Сосновцю це сучасний медичний заклад з сучасним обладнанням та командою професіоналів, який склалається з 14 відділів.Єдина в Сілезькому воєводстві лікарня яка має апарат для проведення селективної гіпотермії новонароджених типу «cool-cap».
Операції та хірургічні втручання проводяться в кондиціонованих операційних залах з
використанням сучасного інструментарію та анестезіологічного обладнання в галузі
загальної дитячої хірургії, травматології та ортопедичної хірургії, ларингології, урології, пластичної та дерматологічної хірургії.
Відділення патології грудного віку та новонароджених проводить госпіталізацію
новонароджених та дітей до 1 року. Займається лікуванням і діагностикою гострих і
хронічних захворювань дитячого віку, приділяючи особливу увагу діагностиці
новонароджених і маленьких дітей з порушеннями центральної нервової координації.
Відділення неврологічної реабілітації дітей та молоді проводить госпіталізацію дітей з
ураженням центральної та периферичної нервової системи від народження до 18 років.
Функціонують реанімаційні пункти для хворих, які потребують кисневої терапії,
приймаються пацієнти після травм з поліорганними ушкодженнями, після онкологічних і нейрохірургічних операцій. Є можливість реабілітації коматозних дітей та тривалої госпіталізації цих пацієнтів.
_____________________
The John Paul II Paediatrics Centre in Sosnowiec is a modern medical facility with state-of-the-art equipment and a team of professionals consisting of 14 departments. It is the only hospital in the Silesian Voivodeship with a device for selective hypothermia of newborns of the "cool-cap" type.
Operations and surgical interventions are performed in air-conditioned operating theatres with using modern instruments and anaesthetic equipment in the field of
general paediatric surgery, traumatology and orthopaedic surgery, laryngology, urology, plastic and dermatological surgery.
The Department of Infant and Newborn Pathology provides hospitalisation for
newborns and children under 1 year of age. It treats and diagnoses acute and
chronic diseases of childhood, paying special attention to the diagnosis of
newborns and young children with central nervous coordination disorders.
The Department of Neurological Rehabilitation of Children and Youth provides hospitalisation for children with  central and peripheral nervous system disorders from birth to 18 years of age.
There are intensive care units for patients requiring oxygen therapy,
patients are admitted after traumas with multiorgan injuries, after oncological and neurosurgical operations. There is a possibility of rehabilitation of comatose children and long-term hospitalisation of these patients.
Click to order