Бескидський лікувально-реабілітаційний комплекс

Лікарня тривалого лікування «Бескидський лікувально-реабілітаційний комплекс» це
сучасна реабілітаційна лікарня в південному регіоні Польщі , першочерговою метою якої є проведення комплексної, загальнодоступної медичної реабілітації на найвищому рівні.
7 квітня 2010 року за заслуги перед Сілезьким воєводством шпиталь отримав Золотий знак пошани від голови Сілезького воєводського збору.
В лікарні функціонують 6 стаціонарних відділень:
-Лікувально-реабілітаційне відділення для дорослих
-Відділення неврологічної реабілітації для дорослих
-Кардіологічне реабілітаційне відділення
-Лікувально-реабілітаційне відділення для дітей та молоді
-Відділення неврологічної реабілітації дітей та молоді
-Відділення легеневої реабілітації дітей та молоді
Метою системної реабілітації є лікування або зменшення дисфункції опорно-рухового апарату, відновлення повної або досяжної фізичної та розумової придатності, працездатності та здатності заробляти, а також здатності брати активну участь у суспільному житті.
Відділення займається реабілітацією в галузі ортопедії, травматології та ревматології.
У галузі неврології відділення спеціалізується на реабілітації стану після інсультів, станів після черепно-мозкових травм, стану після травм хребта, станів після пошкоджень і захворювань периферичних нервів, стану після операцій на хребті, спинномозкові больові синдроми (дископатія, ішіас, плечова невралгія).
______________________
Long-term care hospital "Beskid Medical and Rehabilitation Complex" is is a modern rehabilitation hospital in the southern region of Poland, whose primary goal is to provide comprehensive, publicly accessible medical rehabilitation at the highest level.
On 7 April 2010, the hospital was awarded the Golden Badge of Honour by the Chairman of the Silesian Voivodeship Assembly for its services to the Silesian Voivodeship.
The hospital has 6 inpatient departments:
-An adult rehabilitation unit
-Neurological rehabilitation unit for adults
-Cardiology rehabilitation department
-Medical and rehabilitation department for children and youth
-Department of neurological rehabilitation of children and youth
-Pulmonary rehabilitation unit for children and youth
The goal of systemic rehabilitation is to treat or reduce musculoskeletal dysfunction, restore full or achievable physical and mental fitness, working capacity and earning capacity, as well as the ability to actively participate in social life.
The department provides rehabilitation in the field of orthopaedics, traumatology and rheumatology.
In the field of neurology, the department specialises in the rehabilitation of conditions after strokes, conditions after traumatic brain injuries, conditions after spinal injuries, conditions after peripheral nerve injuries and diseases, conditions after spinal surgeries, spinal pain syndromes (discopathy, sciatica, brachial neuralgia).
Click to order