Стоматологічна клініка "Mardent", Пекари Шльонські

Стоматологія "Mardent s.c." була заснована в 2003 році. Планомірно розвиваючи нашу компанію, ми створили команду кращих фахівців з великим професійним досвідом.
Команда ортопедів клініки "Mardent" - одна з небагатьох у Польщі, яка виконує більшість ортопедичних робіт з використанням "лицьової дуги".
Іншим провідним напрямком нашої клініки є передова хірургія та імплантологія. Вищезазначені процедури в нашій клініці виконують лікарі, які мають найвищу спеціалізацію в галузі стоматологічної хірургії та багаторічну практику і професійний досвід.
Лікування кореневих каналів в нашій клініці проводиться з використанням мікроскопів та пломбуванням каналів високоякісним матеріалом - рідкою гутаперчею за системою Beefill. Ми обладнали наші кабінети трьома мікроскопами, завдяки чому можемо дозволити собі комфортні та ефективні послуги в цьому відношенні, а все ендолікування контролюється і документується на багатьох етапах за допомогою цифрових RVG-знімків, які робляться за допомогою цифрових рентгенівських променів, що випромінюють в 10 разів менше радіації, ніж аналогові рентгенівські промені.
______________________
Mardent s.c. dentistry was founded in 2003. By systematically developing our company, we have created a team of the best specialists with extensive professional experience.
The team of orthopedists at Mardent is one of the few in Poland that performs most orthopedic work using the "facial arch".
Another leading area of our clinic is advanced surgery and implantology. The above procedures in our clinic are performed by doctors who have the highest specialisation in dental surgery and many years of practice and professional experience.
Root canal treatment in our clinic is carried out using microscopes and filling the canals with high-quality material - liquid gutta-percha using the Beefill system. We have equipped our offices with three microscopes, so we can afford comfortable and effective services in this regard, and all endo treatment is monitored and documented at many stages with the help of digital RVG images, which are taken with digital X-rays that emit 10 times less radiation than analogue X-rays.