Окружна служба порятунку в Сосновці

Окружна служба порятунку в Сосновці створена для надання допомоги кожній особі, яка перебуває у стані безпосередньої небезпеки для здоровʼя та життя.
Служба порятунку забезпечує:
1) бригади фахівців у складі не менше трьох осіб, уповноважених на виконання медичних рятувальних робіт, включаючи системного лікаря та системну медичну сестру або фельдшера;
2) основні бригади, що складаються щонайменше з двох осіб, уповноважених виконувати медичні рятувальні роботи, включаючи медичну сестру або фельдшера.
Кожна медична рятувальна бригада оснащена спеціалізованим санітарним транспортним засобом, який відповідає технічним і якісним характеристикам, зазначеним у польських стандартах, що транспонують європейські гармонізовані стандарти.
У структурі обласної служби екстреної медичної допомоги в Сосновці діє 26 бригад
екстреної медичної допомоги, з них 20 базових, 3 спеціалісти та 3 транспортні бригади.
_____________________
The District Rescue Service in Sosnowiec was created to provide assistance to anyone in a state of immediate danger to health and life.
The Rescue Service provides:
1) teams of specialists consisting of at least three people authorised to perform medical rescue operations, including a system doctor and a system nurse or paramedic;
2) basic teams consisting of at least two persons authorised to perform medical rescue operations, including a nurse or paramedic.
Each medical rescue team is equipped with a specialised ambulance vehicle that meets the technical and quality characteristics specified in Polish standards transposing European harmonised standards.
The regional emergency medical service in Sosnowiec has 26 emergency medical teams
of which 20 are basic, 3 are specialists and 3 are transport teams.