Центр пульмонології та торакальної хірургії в м. Бистра

Центр пульмонології та торакальної хірургії в м. Бистра– це центр з багаторічними
традиціями та досвідом діагностики та лікування захворювань легенів. У минулому, завдяки своїм досягненням у галузі хірургічного лікування раку грудної клітки, Центр пульмонології та торакальної хірургії в Бистрі став і залишається одним із провідних центрів торакальної хірургії в Польщі.
Центр надає комплексні медичні послуги в семи відділеннях. Організовує та проводить численні тренінги, стажування та наукові зустрічі в галузі пульмонології та торакальної хірургії, співпрацює з університетами в рамках дидактичних (клінічних) занять, практик студентів та наукових досліджень у сфері підготовки лікарів у лікарні. Навчає студентів медсестринських факультетів: Технологічного та Гуманітарного Університету в Бельсько-Бялій, Сілезького Університету в Катовіце.
_____________________
The Centre for Pulmonology and Thoracic Surgery in Bystra is a centre with many years of
tradition and experience in the diagnosis and treatment of lung diseases. In the past, thanks to its achievements in the surgical treatment of thoracic cancer, the Centre for Pulmonology and Thoracic Surgery in Bystra has become and remains one of the leading centres for thoracic surgery in Poland.
The centre provides comprehensive medical services in seven departments. It organises and conducts numerous trainings, internships and scientific meetings in the field of pulmonology and thoracic surgery, and cooperates with universities in the framework of didactic (clinical) classes, student internships and research in the field of medical training at the hospital. It teaches students of nursing faculties: University of Technology and Humanities in Bielsko-Biała, University of Silesia in Katowice.
Click to order