Воєводський шпиталь в Бельсько-Бялій

Воєводський шпиталь в Бельсько-Бялій це багатопрофільним закладом з сучасним обладнанням та висококваліфікованим персоналом. В шпиталі є 17 відділень.
До складу лікарні входять 19 спеціалізованих клінік. В лікарні функціонує стація діалізу на 20 місць. Операційний блок складається з 6 операційних, які відповідають сучасним стандартам оснащення.
У відділенні гінекології та акушерства у пологах можуть брати участь батьки дітей або сім'ї пацієнток. У відділенні є кімнати за системою «rooming in», де перебувають матері та діти.
В лікарні функціонує відділення швидкої медичної допомоги.
У відділенні візуалізаційної діагностики є можливість проведення діагностичних досліджень на обладнанні: магнітно-резонансний, комп’ютерний томограф, класичні та цифрові рентгенівські апарати, УЗД, ангіографія та літотрипсія.
Працює відділ лабораторної діагностики з сертифікатами якості та діагностичні лабораторії в галузі загальної аналітики, а також бактеріології, біохімії, гематології, імунології, токсикології та серології.
В лікарні є реабілітаційний центр, який пропонує широкий спектр медичних послуг в області фізіотерапії. У реабілітаційному центрі також є басейн для проведення спеціальних вправ. Лікувальні процедури проводяться на апаратах останнього покоління, які обслуговує кваліфікований медичний персонал.
________________
The Voivodeship Hospital in Bielsko-Biała is a multidisciplinary facility with modern equipment and highly qualified staff. The hospital has 17 departments.
The hospital includes 19 specialised clinics. The hospital has a dialysis station with 20 beds. The surgery unit consists of 6 operating theatres that meet modern equipment standards.
In the Gynaecology and Obstetrics Department, parents of children or families of patients can take part in childbirth. The department has rooms for mothers and children on a "rooming in" basis.
The hospital has an emergency department.
The imaging diagnostics department has the ability to perform diagnostic tests using the following equipment: magnetic resonance, computed tomography, classical and digital X-ray machines, ultrasound, angiography and lithotripsy.
There is a laboratory diagnostics department with quality certificates and diagnostic laboratories in the field of general analytics, as well as bacteriology, biochemistry, haematology, immunology, toxicology and serology.
The hospital has a rehabilitation centre that offers a wide range of medical services in the field of physiotherapy. The rehabilitation centre also has a swimming pool for special exercises. Medical procedures are carried out using the latest generation of equipment operated by qualified medical staff.

Click to order